www.hsmgemeente.co.za
Bokfontein Gemeente 'n Gemeente met 'n hart vir God en Sy mense!

AANLYN BESOEKERS

ONS GLO: in God die Vader, God die Seun (Jesus Christus) en God Heilige Gees. dat die Bybel die Woord van God is. dat Jesus Christus na die aarde gekom het, aan die kruis vir ons sondes gesterf het, opgestaan het uit die dood, en nou aan die regterhand van God, vir ons as Middellaar optree. dat geloof in Jesus Christus as Verlosser en Saligmaker die enigste weg is om die hemel te beërwe. in die vergifnis van sonde; dat die bloed van Jesus Christus ons reinig van sonde en ongeregtigheid. in vervulling met die Heilige Gees (Handelinge 2:4) en Heilige Gees gawes (1 Korinthiërs 12). in die doop van die gelowige volgens Romeine 6:4, 1 Petrus 3:20 en Kolossense 2:12. daarin om kinders aan die Here toe te wy. aan die vyf-voudige bediening (Efesiërs 4:11-13). dat Jesus weer gaan kom, dat elke oog Hom sal sien en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is. dat gelowiges in Christus uit die dood opgewek sal word met die wederkoms van Christus (1 Thessalonicense 4:13-18. dat, soos wat daar 'n hemel is, daar ook 'n hel is. dat Satan, die sielsvyand van gelowiges in Christus, bestaan en dat sy doel is om die gelowiges se geloof en vertroue in God te skend (1 Petrus 4:8-9, Johannes 10:10, Jakobus 4:7). dat geloof in Christus verhouding gebasseer moet wees sodat die gelowige deur konstante introspeksie vanuit 'n verhouding met God, sal verander en geestelik groei om die gesindheid van Christus uit te leef (Romeine 12:2). in die samesyn en byeenkomste van gelowiges.
BLITS NUUS!
© 2019. His Shepherd Ministry (NPC), Bokfontein Gemeente. Ontwerp: Marina Myburgh
www.hsmgemeente.co.za
Gemeente 'n Gemeente met 'n hart vir God en Sy mense! ONS GLO: in God die Vader, God die Seun (Jesus Christus) en God Heilige Gees. dat die Bybel die Woord van God is. dat Jesus Christus na die aarde gekom het, aan die kruis vir ons sondes gesterf het, opgestaan het uit die dood, en nou aan die regterhand van God, vir ons as Middellaar optree. dat geloof in Jesus Christus as Verlosser en Saligmaker die enigste weg is om die hemel te beërwe. in die vergifnis van sonde; dat die bloed van Jesus Christus ons reinig van sonde en ongeregtigheid. in vervulling met die Heilige Gees (Handelinge 2:4) en Heilige Gees gawes (1 Korinthiërs 12). in die doop van die gelowige volgens Romeine 6:4, 1 Petrus 3:20 en Kolossense 2:12. daarin om kinders aan die Here toe te wy. aan die vyf-voudige bediening (Efesiërs 4:11-13). dat Jesus weer gaan kom, dat elke oog Hom sal sien en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is. dat gelowiges in Christus uit die dood opgewek sal word met die wederkoms van Christus (1 Thessalonicense 4:13-18. dat, soos wat daar 'n hemel is, daar ook 'n hel is. dat Satan, die sielsvyand van gelowiges in Christus, bestaan en dat sy doel is om die gelowiges se geloof en vertroue in God te skend (1 Petrus 4:8-9, Johannes 10:10, Jakobus 4:7). dat geloof in Christus verhouding gebasseer moet wees sodat die gelowige deur konstante introspeksie vanuit 'n verhouding met God, sal verander en geestelik groei om die gesindheid van Christus uit te leef (Romeine 12:2). in die samesyn en byeenkomste van gelowiges.
BLITS NUUS!
© 2019. His Shepherd Ministry (NPC), Bokfontein Gemeente. Ontwerp: Marina Myburgh
www.hsmgemeente.co.za Bokfontein Gemeente 'n Gemeente met 'n hart vir God en Sy mense! ONS GLO: in God die Vader, God die Seun (Jesus Christus) en God Heilige Gees. dat die Bybel die Woord van God is. dat Jesus Christus na die aarde gekom het, aan die kruis vir ons sondes gesterf het, opgestaan het uit die dood, en nou aan die regterhand van God, vir ons as Middellaar optree. dat geloof in Jesus Christus as Verlosser en Saligmaker die enigste weg is om die hemel te beërwe. in die vergifnis van sonde; dat die bloed van Jesus Christus ons reinig van sonde en ongeregtigheid. in vervulling met die Heilige Gees (Handelinge 2:4) en Heilige Gees gawes (1 Korinthiërs 12). in die doop van die gelowige volgens Romeine 6:4, 1 Petrus 3:20 en Kolossense 2:12. daarin om kinders aan die Here toe te wy. aan die vyf-voudige bediening (Efesiërs 4:11-13). dat Jesus weer gaan kom, dat elke oog Hom sal sien en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is. dat gelowiges in Christus uit die dood opgewek sal word met die wederkoms van Christus (1 Thessalonicense 4:13-18. dat, soos wat daar 'n hemel is, daar ook 'n hel is. dat Satan, die sielsvyand van gelowiges in Christus, bestaan en dat sy doel is om die gelowiges se geloof en vertroue in God te skend (1 Petrus 4:8-9, Johannes 10:10, Jakobus 4:7). dat geloof in Christus verhouding gebasseer moet wees sodat die gelowige deur konstante introspeksie vanuit 'n verhouding met God, sal verander en geestelik groei om die gesindheid van Christus uit te leef (Romeine 12:2). in die samesyn en byeenkomste van gelowiges.
BLITS NUUS!
© 2019. His Shepherd Ministry (NPC), Bokfontein Gemeente. Ontwerp: Marina Myburgh
www.hsmgemeente.co.za Bokfontein Gemeente 'n Gemeente met 'n hart vir God en Sy mense! ONS GLO: in God die Vader, God die Seun (Jesus Christus) en God Heilige Gees. dat die Bybel die Woord van God is. dat Jesus Christus na die aarde gekom het, aan die kruis vir ons sondes gesterf het, opgestaan het uit die dood, en nou aan die regterhand van God, vir ons as Middellaar optree. dat geloof in Jesus Christus as Verlosser en Saligmaker die enigste weg is om die hemel te beërwe. in die vergifnis van sonde; dat die bloed van Jesus Christus ons reinig van sonde en ongeregtigheid. in vervulling met die Heilige Gees (Handelinge 2:4) en Heilige Gees gawes (1 Korinthiërs 12). in die doop van die gelowige volgens Romeine 6:4, 1 Petrus 3:20 en Kolossense 2:12. daarin om kinders aan die Here toe te wy. aan die vyf-voudige bediening (Efesiërs 4:11-13). dat Jesus weer gaan kom, dat elke oog Hom sal sien en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is. dat gelowiges in Christus uit die dood opgewek sal word met die wederkoms van Christus (1 Thessalonicense 4:13-18. dat, soos wat daar 'n hemel is, daar ook 'n hel is. dat Satan, die sielsvyand van gelowiges in Christus, bestaan en dat sy doel is om die gelowiges se geloof en vertroue in God te skend (1 Petrus 4:8-9, Johannes 10:10, Jakobus 4:7). dat geloof in Christus verhouding gebasseer moet wees sodat die gelowige deur konstante introspeksie vanuit 'n verhouding met God, sal verander en geestelik groei om die gesindheid van Christus uit te leef (Romeine 12:2). in die samesyn en byeenkomste van gelowiges.
BLITS NUUS!
© 2019. His Shepherd Ministry (NPC), Bokfontein Gemeente. Ontwerp: Marina Myburgh
www.hsmgemeente.co.za Bokfontein Gemeente 'n Gemeente met 'n hart vir God en Sy mense! ONS GLO: in God die Vader, God die Seun (Jesus Christus) en God Heilige Gees. dat die Bybel die Woord van God is. dat Jesus Christus na die aarde gekom het, aan die kruis vir ons sondes gesterf het, opgestaan het uit die dood, en nou aan die regterhand van God, vir ons as Middellaar optree. dat geloof in Jesus Christus as Verlosser en Saligmaker die enigste weg is om die hemel te beërwe. in die vergifnis van sonde; dat die bloed van Jesus Christus ons reinig van sonde en ongeregtigheid. in vervulling met die Heilige Gees (Handelinge 2:4) en Heilige Gees gawes (1 Korinthiërs 12). in die doop van die gelowige volgens Romeine 6:4, 1 Petrus 3:20 en Kolossense 2:12. daarin om kinders aan die Here toe te wy. aan die vyf-voudige bediening (Efesiërs 4:11-13). dat Jesus weer gaan kom, dat elke oog Hom sal sien en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is. dat gelowiges in Christus uit die dood opgewek sal word met die wederkoms van Christus (1 Thessalonicense 4:13-18. dat, soos wat daar 'n hemel is, daar ook 'n hel is. dat Satan, die sielsvyand van gelowiges in Christus, bestaan en dat sy doel is om die gelowiges se geloof en vertroue in God te skend (1 Petrus 4:8-9, Johannes 10:10, Jakobus 4:7). dat geloof in Christus verhouding gebasseer moet wees sodat die gelowige deur konstante introspeksie vanuit 'n verhouding met God, sal verander en geestelik groei om die gesindheid van Christus uit te leef (Romeine 12:2). in die samesyn en byeenkomste van gelowiges.
BLITS NUUS!
© 2019. His Shepherd Ministry (NPC), Bokfontein Gemeente. Ontwerp: Marina Myburgh
www.hsmgemeente.co.za
Bokfontein Gemeente 'n Gemeente met 'n hart vir God en Sy mense! ONS GLO: in God die Vader, God die Seun (Jesus Christus) en God Heilige Gees. dat die Bybel die Woord van God is. dat Jesus Christus na die aarde gekom het, aan die kruis vir ons sondes gesterf het, opgestaan het uit die dood, en nou aan die regterhand van God, vir ons as Middellaar optree. dat geloof in Jesus Christus as Verlosser en Saligmaker die enigste weg is om die hemel te beërwe. in die vergifnis van sonde; dat die bloed van Jesus Christus ons reinig van sonde en ongeregtigheid. in vervulling met die Heilige Gees (Handelinge 2:4) en Heilige Gees gawes (1 Korinthiërs 12). in die doop van die gelowige volgens Romeine 6:4, 1 Petrus 3:20 en Kolossense 2:12. daarin om kinders aan die Here toe te wy. aan die vyf-voudige bediening (Efesiërs 4:11-13). dat Jesus weer gaan kom, dat elke oog Hom sal sien en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is. dat gelowiges in Christus uit die dood opgewek sal word met die wederkoms van Christus (1 Thessalonicense 4:13-18. dat, soos wat daar 'n hemel is, daar ook 'n hel is. dat Satan, die sielsvyand van gelowiges in Christus, bestaan en dat sy doel is om die gelowiges se geloof en vertroue in God te skend (1 Petrus 4:8-9, Johannes 10:10, Jakobus 4:7). dat geloof in Christus verhouding gebasseer moet wees sodat die gelowige deur konstante introspeksie vanuit 'n verhouding met God, sal verander en geestelik groei om die gesindheid van Christus uit te leef (Romeine 12:2). in die samesyn en byeenkomste van gelowiges.
BLITS NUUS!
© 2019. His Shepherd Ministry (NPC), Bokfontein Gemeente. Ontwerp: Marina Myburgh
www.hsmgemeente.co.za
Bokfontein Gemeente 'n Gemeente met 'n hart vir God en Sy mense! ONS GLO: in God die Vader, God die Seun (Jesus Christus) en God Heilige Gees. dat die Bybel die Woord van God is. dat Jesus Christus na die aarde gekom het, aan die kruis vir ons sondes gesterf het, opgestaan het uit die dood, en nou aan die regterhand van God, vir ons as Middellaar optree. dat geloof in Jesus Christus as Verlosser en Saligmaker die enigste weg is om die hemel te beërwe. in die vergifnis van sonde; dat die bloed van Jesus Christus ons reinig van sonde en ongeregtigheid. in vervulling met die Heilige Gees (Handelinge 2:4) en Heilige Gees gawes (1 Korinthiërs 12). in die doop van die gelowige volgens Romeine 6:4, 1 Petrus 3:20 en Kolossense 2:12. daarin om kinders aan die Here toe te wy. aan die vyf-voudige bediening (Efesiërs 4:11-13). dat Jesus weer gaan kom, dat elke oog Hom sal sien en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is. dat gelowiges in Christus uit die dood opgewek sal word met die wederkoms van Christus (1 Thessalonicense 4:13-18. dat, soos wat daar 'n hemel is, daar ook 'n hel is. dat Satan, die sielsvyand van gelowiges in Christus, bestaan en dat sy doel is om die gelowiges se geloof en vertroue in God te skend (1 Petrus 4:8-9, Johannes 10:10, Jakobus 4:7). dat geloof in Christus verhouding gebasseer moet wees sodat die gelowige deur konstante introspeksie vanuit 'n verhouding met God, sal verander en geestelik groei om die gesindheid van Christus uit te leef (Romeine 12:2). in die samesyn en byeenkomste van gelowiges.
BLITS NUUS!
© 2019. His Shepherd Ministry (NPC), Bokfontein Gemeente. Ontwerp: Marina Myburgh
www.hsmgemeente.co.za Bokfontein Gemeente 'n Gemeente met 'n hart vir God en Sy mense! ONS GLO: in God die Vader, God die Seun (Jesus Christus) en God Heilige Gees. dat die Bybel die Woord van God is. dat Jesus Christus na die aarde gekom het, aan die kruis vir ons sondes gesterf het, opgestaan het uit die dood, en nou aan die regterhand van God, vir ons as Middellaar optree. dat geloof in Jesus Christus as Verlosser en Saligmaker die enigste weg is om die hemel te beërwe. in die vergifnis van sonde; dat die bloed van Jesus Christus ons reinig van sonde en ongeregtigheid. in vervulling met die Heilige Gees (Handelinge 2:4) en Heilige Gees gawes (1 Korinthiërs 12). in die doop van die gelowige volgens Romeine 6:4, 1 Petrus 3:20 en Kolossense 2:12. daarin om kinders aan die Here toe te wy. aan die vyf-voudige bediening (Efesiërs 4:11-13). dat Jesus weer gaan kom, dat elke oog Hom sal sien en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is. dat gelowiges in Christus uit die dood opgewek sal word met die wederkoms van Christus (1 Thessalonicense 4:13-18. dat, soos wat daar 'n hemel is, daar ook 'n hel is. dat Satan, die sielsvyand van gelowiges in Christus, bestaan en dat sy doel is om die gelowiges se geloof en vertroue in God te skend (1 Petrus 4:8-9, Johannes 10:10, Jakobus 4:7). dat geloof in Christus verhouding gebasseer moet wees sodat die gelowige deur konstante introspeksie vanuit 'n verhouding met God, sal verander en geestelik groei om die gesindheid van Christus uit te leef (Romeine 12:2). in die samesyn en byeenkomste van gelowiges.
BLITS NUUS!
© 2019. His Shepherd Ministry (NPC), Bokfontein Gemeente. Ontwerp: Marina Myburgh
www.hsmgemeente.co.za
Bokfontein Gemeente 'n Gemeente met 'n hart vir God en Sy mense! ONS GLO: in God die Vader, God die Seun (Jesus Christus) en God Heilige Gees. dat die Bybel die Woord van God is. dat Jesus Christus na die aarde gekom het, aan die kruis vir ons sondes gesterf het, opgestaan het uit die dood, en nou aan die regterhand van God, vir ons as Middellaar optree. dat geloof in Jesus Christus as Verlosser en Saligmaker die enigste weg is om die hemel te beërwe. in die vergifnis van sonde; dat die bloed van Jesus Christus ons reinig van sonde en ongeregtigheid. in vervulling met die Heilige Gees (Handelinge 2:4) en Heilige Gees gawes (1 Korinthiërs 12). in die doop van die gelowige volgens Romeine 6:4, 1 Petrus 3:20 en Kolossense 2:12. daarin om kinders aan die Here toe te wy. aan die vyf-voudige bediening (Efesiërs 4:11-13). dat Jesus weer gaan kom, dat elke oog Hom sal sien en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is. dat gelowiges in Christus uit die dood opgewek sal word met die wederkoms van Christus (1 Thessalonicense 4:13-18. dat, soos wat daar 'n hemel is, daar ook 'n hel is. dat Satan, die sielsvyand van gelowiges in Christus, bestaan en dat sy doel is om die gelowiges se geloof en vertroue in God te skend (1 Petrus 4:8-9, Johannes 10:10, Jakobus 4:7). dat geloof in Christus verhouding gebasseer moet wees sodat die gelowige deur konstante introspeksie vanuit 'n verhouding met God, sal verander en geestelik groei om die gesindheid van Christus uit te leef (Romeine 12:2). in die samesyn en byeenkomste van gelowiges.
BLITS NUUS!
© 2019. His Shepherd Ministry (NPC), Bokfontein Gemeente. Ontwerp: Marina Myburgh