www.hsmgemeente.co.za
Bokfontein Gemeente 'n Gemeente met 'n hart vir God en Sy mense!

AANLYN BESOEKERS

Media sal binnekort opgelaai word!

© 2019. His Shepherd Ministry (NPC), Bokfontein Gemeente. Ontwerp: Marina Myburgh